Odnośniki i źródła z zakresu prawa restrukturyzacyjnego

  • http://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,7203,ustawa-prawo-restrukturyzacyjne-podpisana-przez.html
  • http://biznes.onet.pl/sejm-uchwalil-nowe-prawo-restrukturyzacyjne-ktore-ma-pomoc-ratowac-firmy/hwgbqs
  • http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2824
  • https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/218343
  • http://mojafirma.infor.pl/wiadomosci/697928,Nowe-prawo-restrukturyzacyjne-przyjete-przez-rzad.html